Nou mamògraf amb tomosíntesis

04
Feb

Cediv diposa d'aquest 2019 d'un nou equip de mamografia amb tomosíntesis, el primer existent en un centre mèdic del Vallès Oriental.

  1. Que és la Tomosíntesis?

La tomosíntesis és una nova tècnica digital pel diagnòstic en la imatge de la mama.  Es tracta d’una tècnica tridimensional (3D) que millora la precisió diagnòstica de patologia mamaria, evitant la sobreposició del teixits.

  1. Com funciona la Tomosíntesis?

La tomosíntesis 3D es una tecnologia basada en l’adquisició d’imatges de una mama comprimida en múltiples angles, mitjançant un escombrat del Tub de Raig X en un arc prefixat que genera microdispars. Aquesta tecnologia permet recórrer la mama tall a tall. Les imatges es reconstrueixen matemàticament i es genera una composició de les mateixes amb talls de 1mm d’espessor que es poden visualitzar de forma individual o en mode cine.              

  1. Quina difèrència hi ha entre la mamografía convencional (2D) i la Tomosíntesis (3D)?

En el examen de mamografia convencional estàndard es realitzen dues imatges de Raig X per cada mama, de dalt a baix i de costat a costat. El fet de només poder obtenir dues projeccions pot causar sobreposició dels teixits de mama quedant emmascarades lesions. Amb la tomosíntesis el tub de Raig X es mou descrivint un arc al voltant de la mama comprimida, capturant múltiples imatges  de cada mama des de diferents angles. Aquestes es reconstrueixen per crear un conjunt d’imatges tridimensionals. El conjunt d’aquestes imatges tridimensionals ajuda a minimitzar la sobreposció de teixits que podria amagar petites lesions ocultes en la mamografía convencional (2D).

  1. Quines millores aporta la Tomosíntesis?

La tomosíntesis elimina la sobreposició del teixit de la mama i permet obtenir una major visualització amb una dosis de radicació igual a una mamografia convencional, millorant la precisió diagnòstica de la mamografia, sobretot en el diagnòstic de masses i distorsions, essent especialment útil  en les mames denses.

També  augmenta la sensibilitat i especificitat de la mamografía,  reduint significativament  el número de recitacions i proves complementaries innecessàries. Els estudis demostren un augment en la tassa de detecció del càncer entre 25-40%. La Tomosíntesis aconsegueix detectar càncers més petits en estadis més precoços, reduint els tractaments més agressius, tant des de el punt de vista quirúrgic com oncològic.