POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web https://www.cediv.cat és propietat de CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DEL VALLÈS S.L.

La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com l’entitat tracta les seves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del Tractament

El Responsable del Tractament de les seves dades personals és CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DEL VALLÈS S.L. amb CIF B65283921 amb domicili a C/ Agustí Vinyamata 7-11 08402 de GRANOLLERS, telèfon 936934457 i correu electrònic dpd@cediv.cat

Tractaments de dades

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats per l’Entitat en el lloc web:

Tractament

CONTACTE WEB

Finalitat

Atendre a la seva petició de l’usuari i resoldre les seves consultes.

Legitimació

Consentiment de l’interessat. En qualsevol moment pot retirar el seu consentiment.

Termini de conservació

Les dades es conservaran mentre no revoqui el seu consentiment i es mantingui la finalitat per la que han estat recollits.

Destinataris i transferències internacionals

No es cediran dades a tercers ni es realitzaran transferències internacionals de dades, excepte obligació legal.  

 

Tractament

CITA ONLINE

Finalitat

Gestionar una cita en el nostre centre.

Legitimació

Consentiment de l’interessat. En qualsevol moment pot retirar el seu consentiment.

Termini de conservació

Les dades es conservaran mentre no revoqui el seu consentiment i es mantingui la finalitat per la que han estat recollits.

Destinataris i transferències internacionals

No es cediran dades a tercers ni es realitzaran transferències internacionals de dades, excepte obligació legal o disposem del seu consentiment. 

 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no serà possible tramitar la sol·licitud efectuada.

 

Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar l’autorització que va donar en qualsevol moment dirigint-se per escrit a CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DEL VALLÈS S.L., C/ Agustí Vinyamata 7-11 08402 de GRANOLLERS, BARCELONA o a l’adreça electrònica dpd@cediv.cat.
 

Pot exercir els seu drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se per escrit a CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DEL VALLÈS S.L., C/ Agustí Vinyamata 7-11 08402 de GRANOLLERS, BARCELONA o a l’adreça electrònica dpd@cediv.cat.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de fotocopia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o document legal vàlid que l’identifiqui.  L’Entitat l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant de l’ampliació del termini dins el primer mes.
 
Si considera que no hem donat una  resposta adient a la seva sol·licitud, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control en matèria de protecció de dades.