Citació en línia

CEDIV posa en marxa un nou sistema per permetre als nostres usuaris demanar dia i hora per la realització de les proves diagnòstiques a través de la nostra pàgina web.

Per a poder fer-ho, caldrà en primer lloc completar un procés de registre on ens haurà de facilitar una sèrie de dades obligatories, el qual un cop finalitzat, ja podrà escollir la data i hora de realització de la prova que li resulti més convenient, i disposarà d'un usuari i contrasenya per a futures peticions.

Tanmateix, recordi que segons les condicions contractades amb la seva mútua de salut o de la prova diagnòstica a realitzar, és probable que hagi de demanar una autorització prèvia a la realització de la prova. 

Recordar-li també que segons quines proves poden requerir una valoració pel nostre cap de servei o requerir algun tipus de preparació. En aquests casos ja ens posaríem en contacte amb vostès.

Moltes gràcies per la seva confiança.