Politica de la Qualitat

CEDIV té com a objectiu principal satisfer els requisits i les expectatives dels seus clients i usuaris assegurant així la continuïtat de l’empresa a llarg termini.

Per això ESTABLEIX, DECLARA i ASSUMEIX els següents principis:

  1. La Qualitat dels serveis de diagnòstic per la imatge que presta CEDIV és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de tots els processos de l’empresa.
  2. Els requeriments i les expectatives dels clients i dels usuaris, així com les disposicions legals sanitàries, són els principals criteris per establir el patró de qualitat dels nostres serveis, amb l’objectiu final de la satisfacció del client i de l’usuari i les parts interessades.
  3. La QUALITAT és una TASCA COMÚ a tot el personal de l'empresa. Cada empleat de CEDIV és responsable de la qualitat de la seva feina.
  4. La competència i la formació contínua del personal es considera una via indispensable per mantenir i incrementar la competitivitat de l’empresa.
  5. La alta direcció és responsable d’IMPULSAR la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat segons els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, comprovant la seva aplicació i promovent de forma constant la millora contínua en tots els processos de l’empresa.
  6. La Direcció de CEDIV assegura la disponibilitat dels recursos necessaris pel correcte funcionament del sistema de gestió de la qualitat.